presse.akkc.dk

2016 med fortsat højt aktivitetsniveau i AKKC

PRESSEMEDDELELSE
Aalborg Kongres & Kultur Center
Torsdag den 29. december 2016

2016 med fortsat højt aktivitetsniveau i AKKC

Knap 500.000 gæstede Nordjyllands store møde, messe- og kultursted.

Når AKKC tager afsked med 2016 vil der være afviklet ikke færre end 1.643 arrangementer inden for de tre forretningsområder musik/teater, messer/udstillinger samt møder/konferencer. Og specielt kulturområdet har øget sit aktivitetsniveau fra 115 arrangementer i 2015 til 133 i år.

- Vi kan ikke være andet end tilfredse med årsresultatet, der viser, at vi ikke alene holder fast men også udbygger vores aktiviteter, og det skal man ikke glemme sker i et meget konkurrencepræget marked. Ikke mindst de store kongresser og kongresser er der kamp om. Og på kulturområdet er der stadig et alt for højt prisniveau i Danmark for os arrangører, netop på grund af byernes skarpe konkurrence om at få de mellem og helt store navne på plakaten. Den konkurrence skærpes sandsynligvis i 2017, hvor København endelig får sin Royal Arena og skal trække store navne, forudser Ernst Trillingsgaard, direktør i AKKC.

Besøgstallet er dalet lidt i forhold til forventet svingning fra 541.989 i 2015 til 462.071. For AKKC er det helt normalt at besøgstallet har en svingning på omkring 50.000 gæster, hvilket hovedsageligt skyldes at nogle større messer som f.eks. DanFish International kun afholdes hvert andet år, samt at udbuddet af de større koncerter også varierer.

I 2016 har AKKC således kun haft en stor udendørs koncert med Santino i samarbejde med Skråen, hvorimod 2015 bød på to af slagsen, Sting og Kylie Minogue, samt ikke mindst afholdelse af Dansk Melodi Grand Prix for både børn og voksne i GIGANTIUM i samarbejde med DR. Paul Simons udsolgte koncert i Gigantium i oktober var årets store koncert i GIGANTIUM.

På møde/konference området er aktivitetsniveauet fortsat meget højt med ikke færre end ca. 140.000 mødegæster fordelt på 1.326 arrangementer, hvilket er samme niveau som 2015. Og her fortsætter tendensen med en kalender fyldt rigtigt godt op også i 2017, hvor 20 store nationale og internationale konferencer og kongresser skal afvikles henover året. Og AKKC har allerede fået genvalg fra 2016 til atter i 2017 at danne ramme for Skolelederforeningens årsmøde med 1600 deltagere samlet i to dage.

For messer/udstillinger bød årets besøgstal på en tilbagegang, der hovedsageligt kommer fra DanFish International, der kun afvikles i ulige år og dertil 5.000 færre besøgende på den traditionelle Forårsmessen, som i 2016 lancerede et nyt tiltag med Småbørnsmessen i Europahallen. Denne messedel viste sig at være levedygtig, og udvikles i år til, udover stande, også at tilbyde forskellige typer rådgivning til småbørnsforældrene. En anden nyhed fra messe/udstilling i 2016 var det første besøg i Aalborg af Kunst for alle, der med succes blev afviklet i påsken, og som vender tilbage i påsken 2017.

Området med fagmesser – altså en messedel – tilknyttet en konference eller årsmøde udvikler sig stadigt, og her bød messe/udstillingsafdelingen ind med deres fagekspertise til f.eks. Skolelederforenings årsmøde ligesom Kommunernes Landsforening (KL) også bruger mødedeltagernes pauser til at tilbyde dem mulighed for at orientere sig indenfor deres områder via fagmesserne.